طراحی سایت بهشت رویاها در کرج 

  قیمت طراحی سایت

  تعرفه پلن طراحی

تعرفه  سایت و قیمت طراحی سایت بسته به خدمات وسرویسی که در طراحی سایت خود مورد نظر دارید می تواند تعرفه قیمتی متفاوتی را به دنبلا داشته باشد. طراحی سایت بهشت رویاها تعرفه قیمتی طراحی سایت های خود را در پلن های متعددی معرفی نموده است

پلن استاندارد

۱.۵میلیون تومان

 • پیاده سازی سایت
 • امنیت سایت
 • بهینه سازی سایت
 • سه ماه پشتیبانی
 • طراحی سازگار با موبایل(ریسپانسیو)
 • درج اطلاعات وب سایت
 • ------------------------

پلن شرکتی

۲میلیون تومان

 • پیاده سازی سایت
 • ایمن سازی سایت
 • بهینه سازی سایت
 • سه ماه پشتیبانی
 • درج اطلاعات وب سایت
 • طراحی سازگار با موبایل(ریسپانسیو)
 • طراحی قالب سایت اختصاصی

پلن پیشرفته

۲.۵میلیون تومان

 • پیاده سازی سایت
 • ایمن سازی سایت
 • بهینه سازی سایت
 • سه ماه پشتیبانی
 • درج اطلاعات وب سایت
 • طراحی سازگار با موبایل(ریسپانسیو)
 • یک ماه سئو و بهینه سازی سایت